SANETECH TÀI TRỢ GIẢI BÓNG ĐÁ MINI KỶ NIỆM NGÀY KHCN TỈNH LÂM ĐỒNG 2017

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2017

CÔNG TY CP SANETECH THAM GIA TÀI TRỢ GIẢI BÓNG ĐÁ MINI

KỶ NIỆM NGÀY KHCN CÙNG SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

 

 

http://sanetech.com.vn//upload/files/269%20Kh%20to%20chuc%20the%20thao%20van%20hoa.pdf

"Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam sẽ là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

 


 

 

Các tin khác

Kiến thức

Tìm kiếm

Liên kết