Hà Nội lại bêu tên doanh nghiệp nợ thuế: BĐS Lanmak dẫn đầu

Theo Cục thuế TP Hà Nội, thời gian qua, cơ quan này luôn xác định công tác quản lý nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn .

Theo đó, ngày 29/04/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. Với các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền thuế đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là 8.481 tỉ đồng.

Với những hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế, đại đa số người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài. Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế. Trong 8 tháng đầu năm 2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 8 đợt với 1.084 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.054.129 triệu đồng. Kết quả sau công khai, đã có 500/1.084 Doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 349.386 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt 9 năm 2016 danh sách 185 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 215.793 triệu đồng. Trong đó có 176 doanh nghiệp nợ thuế, phí 190.394 triệu đồng và 09 đơn vị nợ tiền thuê đất 25.399 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong bảng danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS tiếp tục chiếm giữ vị trí đầu với số nợ lớn nhất. Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak nợ 19,7 tỉ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà nợ 14,5 tỉ…

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp nợ tiền thuê đất lớn như Công ty Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh nợ 11,8 tỉ đồng, Công ty XNK và Đầu tư xây dựng Phát triển Hà Nội nợ 5,3 tỉ đồng…

Hà Lê

Các tin khác

Thông tin

Tìm kiếm

Liên kết